advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > تجهیزات آزمایشگاهی > کیت های تشخیصی > هورمن > آسکو
مزور نیم لیتری پلاستیکی
مقایسه
الکل سنج
مقایسه
پک سیستم سدیمان ریدر
مقایسه
لوله ESR دستگاهی 1.6 برند بیوک
مقایسه
FCS (50 ml) بهار افشان
مقایسه
پنی سیلین _  استرپتومایسین بهار افشان
مقایسه
محلول تریپسین بهار افشان
مقایسه
جدا کننده لنفوسیت (فایکول ) بهار افشان
مقایسه
کنترل مثبت اوره آز سریع بهار افشان
مقایسه
اوره آز سریع مایع بهار افشان
مقایسه
لوله CBC طرح ونوجکت TRUT_MED
مقایسه
نوار ادرار بهار افشان
مقایسه
نوار ادرار گلوکز (100تستی ) بهار افشان
مقایسه
نوار ادرار گلوکز(50 تستی ) بهار افشان
مقایسه
بوریک اسید بهار افشان
مقایسه