advertise
> > کیت LH ایده آل تشخیص آتیه
کیت LH ایده آل تشخیص آتیه
کیت LH ایده آل تشخیص آتیه
کد محصول:
تعداد موجودی:۲۰عدد

کیت LH ایده آل تشخیص آتیه

۹۶ تستی

۱

فرم ورود


توضیحات
کیت LH ایده آل تشخیص آتیه:
- دارای ۹۶ تست
Luteinizing Hormone) LH) یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط گنادو تروپ ها در لوب قدامی غده هیپوفیز سنتز و ترشح می شود. اهمیت اندازه گیری هورمون LH در بررسی هموستاز تنظیم میزان باروری از طریق محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- غدد جنسی به خوبی مشخص شده است.

محصولات دیگر

ca125 پیشتاز طب
مقایسه
کالیبراتور A1C دیازیم
مقایسه
کنترل A1C دیازیم
مقایسه
HBA1C دلتا درمان
مقایسه
RF دلتا درمان
مقایسه
اورین پروتئین  دلتا درمان
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید