advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > فریتین پرشین تجهیز
فریتین پرشین تجهیز
فریتین پرشین تجهیز
کد محصول:
تعداد موجودی:۳۰عدد

فریتین پرشین تجهیز

حجم ۵۰ml

۱

فرم ورود


توضیحات
مولکول Ferritin مهمترین پروتئین ذخیره کننده آهن بدن می باشدکه در بافت های مختلف بدن از جمله کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد.
آهن موجود در فریتین مهمترین و اختصاصی ترین فرم آهن ذخیره ای در سلولهاست که در هنگام کمبود آهن به تدریج آزاد می شود

محصولات دیگر

استاندارد مرفین-کدئین بهار افشان
مقایسه
کیت جداسازی مرفین-کدئین (TLC) بهار افشان
مقایسه
خون گوسفندی بهار افشان
مقایسه
سوش باکتری Klebsiella pneumoniae ATCC بهارافشان
مقایسه
سوش باکتری Proteus mirabilis ATCC بهار افشان
مقایسه
سوش باکتری E.aeroginosa ATCC  بهار افشان
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید