advertise
فیشر PTT
فیشر PTT
کد محصول:
تعداد موجودی:۱عدد

فیشر PTT

۱۰ میلی

۱

فرم ورود


توضیحات
این محصول در تست های تشخیصی اختلالات اکتسابی یا مادرزادی پروترومبین و نظارت بر بیماران تحت درمان با ضد انعقادهای خوراکی مانند هپارین مورد استفاده قرار میگیرد.

محصولات دیگر

فریتین PTS
مقایسه
تری گلیسیرید PTS
مقایسه
کلسترول PTS
مقایسه

کلسترول PTS

General control normal PTS
مقایسه
کیت zinc پرشین تجهیز
مقایسه
کیت LDL پرشین تجهیز
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید