advertise
> > C۳ دلتا درمان
C3 دلتا درمان
C3 دلتا درمان
کد محصول:
تعداد موجودی:۱عدد

C۳ دلتا درمان


۱

فرم ورود


توضیحات
C۳ یکی از اجزای سیستم کمپلمان بوده و که در زمان التهاب موضعی بصورت آبشاری فعال شده و ایجاد پاسخ التهابی می نماید. اندازه گیری کمپلمان عمدتاً برای تشخیص اِدم عروقی (آنژیواِدم) و ارزیابی مبتلایان به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE) استفاده می شود.

محصولات دیگر

فیشر PTT
مقایسه
فیشر pT
مقایسه
ANA-HeP2 آسکو
مقایسه
ANA-8S آسکو
مقایسه
Ferritin مونوبایند
مقایسه
PTH مونوبایند
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید