advertise
آذرتشخیص آزما > فروشگاه > کیت سنجش GH دیازیست
کیت سنجش GH دیازیست
کیت سنجش GH دیازیست
کد محصول:
تعداد موجودی:۱عدد

کیت سنجش GH دیازیست


۱

فرم ورود


توضیحات
-اندازه گیری غلظت هورمون رشد (GH) در سرم یا پلاسمای انسان
-روش ایمونو آنزیماتیک (ELISA)
-۹۶ تستی

محصولات دیگر

فریتین PTS
مقایسه
تری گلیسیرید PTS
مقایسه
کلسترول PTS
مقایسه

کلسترول PTS

General control normal PTS
مقایسه
کیت zinc پرشین تجهیز
مقایسه
کیت LDL پرشین تجهیز
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید