logo-small
advertise
> > دیسک آنتی بیوگرام L پادتن طب
دیسک آنتی بیوگرام L پادتن طب
دیسک آنتی بیوگرام L پادتن طب
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۰۰عدد

دیسک آنتی بیوگرام L پادتن طب

لینکومایسین (۵۰ تستی)

۴

فرم ورود


توضیحات
- جعبه ۴ ویالی
- ۲μg

محصولات دیگر

کیت H.pylori IgA دیازیست
مقایسه
کیت TSH دیازیست (192 تست)
مقایسه
گاز غیر استریل 400 گرمی پارمین
مقایسه
HbA1c پارس آزمون
مقایسه
میکروآلبومین پارس آزمون
مقایسه
ترنسفرین پارس آزمون
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید