logo-small
advertise
> > دیسک آنتی بیوگرام CFM پادتن طب
دیسک آنتی بیوگرام CFM پادتن طب
دیسک آنتی بیوگرام CFM پادتن طب
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۰۰عدد

دیسک آنتی بیوگرام CFM پادتن طب

سفکسیم (۵۰ تستی)

۴

فرم ورود


توضیحات
- جعبه ۴ ویالی
- ۵μg

محصولات دیگر

کیت H.pylori IgA دیازیست
مقایسه
کیت TSH دیازیست (192 تست)
مقایسه
گاز غیر استریل 400 گرمی پارمین
مقایسه
HbA1c پارس آزمون
مقایسه
میکروآلبومین پارس آزمون
مقایسه
ترنسفرین پارس آزمون
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید