advertise
> > آلبومین دلتا درمان
آلبومین دلتا درمان
آلبومین دلتا درمان
کد محصول:
تعداد موجودی:۱عدد

آلبومین دلتا درمان


۱

فرم ورود


توضیحات
آلبومین (ALBUMIN)، یکی از مهمترین پروتئین های پلاسما بوده و بیشترین میزان پروتئین خون را تشکیل می دهد. آلبومین دارای نقش های زیادی از جمله حفظ فشار اسمزی، حمل و انتقال متابولیت های مختلف و داروها می باشد و به عنوان بخشی از پنل کبدی و کلیوی، جهت سنجش عملکرد کبد و کلیه ها و همچنین جهت بررسی وضعیت تغذیه ای افراد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

محصولات دیگر

ca125 پیشتاز طب
مقایسه
کالیبراتور A1C دیازیم
مقایسه
کنترل A1C دیازیم
مقایسه
HBA1C دلتا درمان
مقایسه
RF دلتا درمان
مقایسه
اورین پروتئین  دلتا درمان
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید