logo-small
advertise
> > کیت های سرولوژی انیستیتو پاستور
کیت های سرولوژی انیستیتو پاستور
کیت های سرولوژی انیستیتو پاستور
کد محصول:
تعداد موجودی:۵۶عدد

کیت های سرولوژی انیستیتو پاستور


۱

فرم ورود


محصولات دیگر

کیت H.pylori IgA دیازیست
مقایسه
کیت TSH دیازیست (192 تست)
مقایسه
گاز غیر استریل 400 گرمی پارمین
مقایسه
HbA1c پارس آزمون
مقایسه
میکروآلبومین پارس آزمون
مقایسه
ترنسفرین پارس آزمون
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید