logo-small
advertise
> > کیت FOB رپید Hemotrust Biosynex
کیت FOB رپید Hemotrust Biosynex
کیت FOB رپید Hemotrust Biosynex
کد محصول:
تعداد موجودی:۱۰عدد

کیت FOB رپید Hemotrust Biosynex

۲۵ تستی

۱

فرم ورود


توضیحات
خون پنهان در مدفوع Occult blood نشان دهنده خون در مدفوع درحالتی است که دیده نمی شود و فقط با انجام تست های شیمیایی قابل تشخیص است.این آزمایش جهت تشخیص سرطان روده بزرگ و یا پولیپ، روشی ساده و کار امد است. نتایج تست پس از انجام تست میتواند در تصمیم گیری پزشک در جهت تشخیص سرطان روده بزرگ نقش بسزایی داشته باشد.

محصولات دیگر

کیت H.pylori IgA دیازیست
مقایسه
کیت TSH دیازیست (192 تست)
مقایسه
گاز غیر استریل 400 گرمی پارمین
مقایسه
HbA1c پارس آزمون
مقایسه
میکروآلبومین پارس آزمون
مقایسه
ترنسفرین پارس آزمون
مقایسه

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید